Sielski Boróka

Mindig is filozófikus beállítottságú voltam és lelkesedtem a fejlődésért, új lehetőségekért. Ez a lelkesedés azonban csak néhány fontos, az életemben bekövetkezett változás után alakult hivatássá is. A közgazdasági diploma megszerzése után Münchenben képződtem tovább pszichológiai tanácsadónak, illetve “Heilpraktiker für Psychotherapie”-nak (=természetgyógyász a pszichoterápia területén), mely képzést a müncheni LMU Klinika krónikus depresszív osztályán töltött gyakorlattal kerekítettem le. Az osztályon a pácienseket a CBASP terápiás módszerrel kezeltük.
Ezek után további módszereket sajátítottam el és folyamatosan továbbképzem magam.
Kiválóra minősített tagja vagyok a Szabad Pszichoterapeuták Egyesületének (VFP).

Magyarul és németül állok kliensem rendelkezésére mint pszichológiai tanácsadó, coach és Heilpraktikerin für Psychotherapie.

Mit jelent, hogy természetgyógyász a pszichoterápia területén?
Heilpraktikerin für Psychotherapie?

A kifejezés Heilpraktikerin für Psychotherapie (továbbiakban HP Psy) egy németországban államilag elismert gyógyítói cím a pszichoterápia területén. A HP Psy egy központi állami vizsga során szerez gyógyítói engedélyt. Engedélye kiterjed a legtöbb pszichopatológiai esetre, azonban vannak olyan betegségek, melyeket csak (szak-) orvossal való egyeztetésben végezhet. Ezek az Organikus és szimptómatikus mentális zavarok, Pszichoaktiv szer használata által okozott mentális és viselkedészavarok, a Schizophrenia, schizotypiás és paranoid (delusiv) rendellenességek és a Hangulatzavarok (depresszió, mánia és fajtái). Az orvosokhoz hasonlóan diagnózist állíthat. S mint ilyen a privát betegpénztárak, kiegészítö biztosítások esetleg átvállalhatják a költségeit.

Herzensklug

A szó egy összetett jelentéssel bír. A Herz (szív) és okos (klug) összetétele, mely jelzővel egyik pszichoterápia tanárom illetett engem és a kliensekkel való bánásmódom. Akkor még nem igazán értettem, hogy miért mondta rám, ma azonban úgy érzem, hogy tökéletesen leírja, hogy mit tartok fontosnak a terápiában és én hogy állok klienseimhez. Minden segítségért hozzám fordulót tárt szívvel és megértéssel, elfogadással fogadok; ugyanakkor lényeges, hogy a terápia során valósághü tiszta struktúrákat adok át, hogy klienseim sok házi feladattal a gyakorlatban is jelentös változásokat tudjon megélni. Felfogásom szerint a szívnek és az észnek kéz a kézben, egymást kiegészítve és támogatva kéne járniuk. Csak így lehet hosszútávon is örömteli és belsö békét nyújtó döntéseket hozni.

Filozófiám

Az élet és a pszichológia a hivatásom. A szív és az ész egyensúlyával megélt ÉLET a családban, a társadalomban és a belső világunkban.

A spiritualitás számomra maga az élet, a folyamat ahogy a történések értelmét felismerjük, ahogy az eseményekből tanulunk és ahogy az újonnan szerzett felismeréseket a környezetünkre adott (válasz)reakcióinkban egyre jobban és jobban hasznosítjuk.

A tudományos pszichológia és a spiritualitás számomra kéz a kézben halad. Szememben a pszichológia és a pszichoterápia a spiritualitás gyakorlati segédeszköze. Azaz a pszichológia és a spiritualitás közös lényege, hogy az élet gyakran oly terhes kihívásait a szív és az ész egyensúlyában – s egyben összhangban a természettel és lényünkkel – sikeresen teljesítsük, illetve tovább fejlődjünk.

A tapasztalat azt mutatja, hogy minden kihívásra van megoldás, ha kitartóan keressük és nem szégyellünk akár külső segítséget is igénybe venni hozzá.  Az első lépés a megoldáshoz azonban annak felismerése, hogy életünk alakulásáért 100%-osan mi magunk vagyunk a felelősek.

A problémás gondolatokba / magatartásformába / helyzetekbe beleragadva többnyire zavarodottak vagyunk, dühösek, a helyzetet kilátástalannak látjuk… és az önreflexió nagyon nehéz, egyedül gyakran nem is megy. Célom, hogy segítsem klienseimet az önreflexióban és a személyes fejlődésben; hogy kibillentsem őket egy pillanatra a problémakörből és arra kívülről tekintve saját új megoldások felfedezésére sarkalljam. Az ezáltal bekövetkező megkönnyebbülés hatalmas energiát szabadít fel, ami aztán nagy mértékben hozzájárul a kívánt változtatások megvalósulásához.

Nem vagyok guru, nem fogom senkinek megmondani, hogy mit csináljon. Azonban, mint a sikeres együttműködés alapja, megvan az a kivételes képességem, nyitottságom, hogy átérezve a problémát a kliensem problémakörébe bele tudjam képzelni magam.

Megoldásorientált szemléletemmel és módszereimmel szigorúan a klienseim céljait tartjuk szemmel – természetesen annak életkörülményeit, családját is figyelembe véve. Mindenki saját magát ismeri a legjobban, a megfelelő kérdésekre válaszolva saját maga találja meg a legjobb megoldásait. Amiben én segíteni tudok, az a megfelelő kérdéseket feltenni, hogy kliensemmel együtt a nehéz élethelyzetekből kiutakat, jobb perspektívákat fedezzünk fel.

Az emberek mindig a körülményeket okolják azért, amit az életben elérnek. Én nem hiszek a körülményekben. Azok az emberek, akik boldogulnak ebben a világban, olyanok, hogy reggel felkelnek és megkeresik azokat a körülményeket, amelyekre szükségük van. Ha nem találnak ilyet, megteremtik őket.

Georg Bernhard Shaw

Nomen est Omen

A keresztnevemnek, Boróka, különös jelentőséget tulajdonítok. A boróka növényt ugyanis régi időkben – és még manapság is – a gonosz elűzésére használták. Felfogásom szerint a gonosz tulajdonképpen a tudatlansággal azonosítható. “Tanítsátok a tudatlanokat és azok jobb emberré válnak.” (Jézus) Ezért az egész életem is folyamatos tanulás és tanítás.