Sielski Boróka

Mindig is filozófikus beállítottságú voltam és lelkesedtem a fejlődésért, új lehetőségekért. Ez a lelkesedés azonban csak néhány fontos, az életemben bekövetkezett változás után alakult hivatássá is. A közgazdasági diploma megszerzése után Münchenben képződtem tovább pszichológiai tanácsadónak, illetve “Heilpraktiker für Psychotherapie”-nak (=természetgyógyász a pszichoterápia területén), mely képzést a müncheni LMU Klinika krónikus depresszív osztályán töltött gyakorlattal kerekítettem le. Az osztályon a pácienseket a CBASP terápiás módszerrel kezeltük.
Ezek után további módszereket sajátítottam el és folyamatosan továbbképzem magam.
Kiválóra minősített tagja vagyok a Szabad Pszichoterapeuták Egyesületének (VFP).

Magyarul és németül állok kliensem rendelkezésére mint pszichológiai tanácsadó, coach és Heilpraktikerin für Psychotherapie.

Mit jelent, hogy természetgyógyász a pszichoterápia területén?
Heilpraktikerin für Psychotherapie?

A kifejezés Heilpraktikerin für Psychotherapie (továbbiakban HP Psy) egy németországban államilag elismert gyógyítói cím a pszichoterápia területén. A HP Psy egy központi állami vizsga során szerez gyógyítói engedélyt. Engedélye kiterjed a legtöbb pszichopatológiai esetre, azonban vannak olyan betegségek, melyeket csak (szak-) orvossal való egyeztetésben végezhet. Ezek az Organikus és szimptómatikus mentális zavarok, Pszichoaktiv szer használata által okozott mentális és viselkedészavarok, a Schizophrenia, schizotypiás és paranoid (delusiv) rendellenességek és a Hangulatzavarok (depresszió, mánia és fajtái). Az orvosokhoz hasonlóan diagnózist állíthat. S mint ilyen a privát betegpénztárak, kiegészítö biztosítások esetleg átvállalhatják a költségeit.

Herzensklug

A szó egy összetett jelentéssel bír. A Herz (szív) és okos (klug) összetétele, mely jelzővel egyik pszichoterápia tanárom illetett engem és a kliensekkel való bánásmódom. Akkor még nem igazán értettem, hogy miért mondta rám, ma azonban úgy érzem, hogy tökéletesen leírja, hogy mit tartok fontosnak a terápiában és én hogy állok klienseimhez. Minden segítségért hozzám fordulót tárt szívvel és megértéssel, elfogadással fogadok; ugyanakkor lényeges, hogy a terápia során valósághü tiszta struktúrákat adok át, hogy klienseim sok házi feladattal a gyakorlatban is jelentös változásokat tudjon megélni. Felfogásom szerint a szívnek és az észnek kéz a kézben, egymást kiegészítve és támogatva kéne járniuk. Csak így lehet hosszútávon is örömteli és belsö békét nyújtó döntéseket hozni.

Filozófiám

Az élet és a pszichológia a hivatásom. A szív és az ész egyensúlyával megélt ÉLET a családban, a társadalomban és a belső világunkban.

A spiritualitás számomra maga az élet, a folyamat ahogy a történések értelmét felismerjük, ahogy az eseményekből tanulunk és ahogy az újonnan szerzett felismeréseket a környezetünkre adott (válasz)reakcióinkban egyre jobban és jobban hasznosítjuk.

A tudományos pszichológia és a spiritualitás számomra kéz a kézben halad. Szememben a pszichológia és a pszichoterápia a spiritualitás gyakorlati segédeszköze. Azaz a pszichológia és a spiritualitás közös lényege, hogy az élet gyakran oly terhes kihívásait a szív és az ész egyensúlyában – s egyben összhangban a természettel és lényünkkel – sikeresen teljesítsük, illetve tovább fejlődjünk.

A tapasztalat azt mutatja, hogy minden kihívásra van megoldás, ha kitartóan keressük és nem szégyellünk akár külső segítséget is igénybe venni hozzá.  Az első lépés a megoldáshoz azonban annak felismerése, hogy életünk alakulásáért 100%-osan mi magunk vagyunk a felelősek.

A problémás gondolatokba / magatartásformába / helyzetekbe beleragadva többnyire zavarodottak vagyunk, dühösek, a helyzetet kilátástalannak látjuk… és az önreflexió nagyon nehéz, egyedül gyakran nem is megy. Célom, hogy segítsem klienseimet az önreflexióban és a személyes fejlődésben; hogy kibillentsem őket egy pillanatra a problémakörből és arra kívülről tekintve saját új megoldások felfedezésére sarkalljam. Az ezáltal bekövetkező megkönnyebbülés hatalmas energiát szabadít fel, ami aztán nagy mértékben hozzájárul a kívánt változtatások megvalósulásához.

Nem vagyok guru, nem fogom senkinek megmondani, hogy mit csináljon. Azonban, mint a sikeres együttműködés alapja, megvan az a kivételes képességem, nyitottságom, hogy átérezve a problémát a kliensem problémakörébe bele tudjam képzelni magam.

Megoldásorientált szemléletemmel és módszereimmel szigorúan a klienseim céljait tartjuk szemmel – természetesen annak életkörülményeit, családját is figyelembe véve. Mindenki saját magát ismeri a legjobban, a megfelelő kérdésekre válaszolva saját maga találja meg a legjobb megoldásait. Amiben én segíteni tudok, az a megfelelő kérdéseket feltenni, hogy kliensemmel együtt a nehéz élethelyzetekből kiutakat, jobb perspektívákat fedezzünk fel.

Az emberek mindig a körülményeket okolják azért, amit az életben elérnek. Én nem hiszek a körülményekben. Azok az emberek, akik boldogulnak ebben a világban, olyanok, hogy reggel felkelnek és megkeresik azokat a körülményeket, amelyekre szükségük van. Ha nem találnak ilyet, megteremtik őket.

Georg Bernhard Shaw

Nomen est Omen

Boróka ist mein Vorname, auf Deutsch bedeutet er Wacholder. Diese Pflanze wurde in alten Zeiten – und auch heute noch – gegen das Böse eingesetzt. Nach meinem Verstand und Glauben ist das Böse mit der Unwissenheit gleichzusetzen. Lehret die Menschen und sie werden besser! Daher ist mein ganzes Leben ein ständiges Lernen und Lehren.